Tuyển dụng

Tuyển dụng

TRƯỞNG ME

TRƯỞNG ME

Lập và quản lý hồ sơ dự toán xây dựng công trình. · Bốc tách khối lượng, phân chia các gói thầu · Lập hồ sơ dự toán công trình xây dựng, tổng dự toán; tính tổng mức đầu tư; · Quản lý đơn giá và tổng giá trị liên quan đến dự toán các công trình và dự án của công ty. - Kiểm tra hồ sơ dự toán, đánh giá vật liệu trong bảng dự toán do tư vấn thiết kế lập trong giai đoạn thiết kế thi công

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Nhân Viên Bảo Trì Điện Lạnh

Thực hiện các công việc bảo trì, sữa chữa máy lạnh, hệ thống điện, nhiệt lạnh tại tòa nhà Vĩnh Trung Plaza. Các công việc chi tiết trao đổi khi phỏng vấn

Trưởng Ban quản lý Dự án tại Đà Nẵng

Trưởng Ban quản lý Dự án tại Đà Nẵng

Trực tiếp điều hành mọi hoạt động của Dự án, chịu trách nhiệm trước HĐQT/Tổng Giám đốc về công việc được phân công. · Lập và xây dựng kế hoạch thi công, biện pháp thi công, tổ chức và điều hành mọi hoạt động của bộ phận quản lý dự án,

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh

Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh

Chịu trách nhiệm về chỉ tiêu doanh số hoạt động kinh doanh hằng tháng, hằng quý, hằng năm trước TGĐ. Theo dõi và báo cáo TGĐ về tình hình kinh doanh , việc thực hiện công việc theo kế hoạch chỉ tiêu đã xây dựng.

Nhân Viên Kinh Doanh & Marketing Khối Văn Phòng Cho Thuê

Nhân Viên Kinh Doanh & Marketing Khối Văn Phòng Cho Thuê

Tìm kiếm, tư vấn và chăm sóc khách hàng có nhu cầu thuê văn phòng, dịch vụ văn phòng . - Đảm bảo cơ sở dữ liệu khách hàng lớn và tiềm năng. Nhận diện khách hàng tiềm năng, có khả năng và kinh nghiệm thuyết phục khách hàng đi đến ký hợp đồng, cung cấp thông tin cần thiết và tiến hành các thủ tục thuê nhanh chóng cho khách hàng góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình mua;

KỸ SƯ QS

KỸ SƯ QS

Lập và quản lý hồ sơ dự toán xây dựng công trình. · Bốc tách khối lượng, phân chia các gói thầu · Lập hồ sơ dự toán công trình xây dựng, tổng dự toán; tính tổng mức đầu tư; · Quản lý đơn giá và tổng giá trị liên quan đến dự toán các công trình và dự án của công ty. - Kiểm tra hồ sơ dự toán, đánh giá vật liệu trong bảng dự toán do tư vấn thiết kế lập trong giai đoạn thiết kế thi công

Copyright © 2024 Đức Mạnh Group | Design by Blueweb.com.vn

(+84) 2363. 689. 379

Zalo
Hotline