• Tuyển dụng tháng 3/2015

  ( Ngày đăng: 20/03/2015)

  Do nhu cầu mở rộng hoạt động trên những lĩnh mới và tiếp tục triển khai các dự án, Công ty Cổ phần Đức Mạnh cần tuyển những vị trí sau:

 • Nhân Viên Quản Lý Tòa Nhà Làm Việc Theo Ca ( Từ 17H30 Đến 7H30)

  ( Ngày đăng: 13/09/2014)

  Tuyển dụng nhân Viên Quản Lý Tòa Nhà Làm Việc Theo Ca ( Từ 17H30 Đến 7H30)

 • Tuyển dụng tháng 3 năm 2014

  ( Ngày đăng: 12/03/2014)

  Do nhu cầu phát triển các Dự án của Công ty , chúng tôi kính mời các cộng sự trẻ (tuổi đời từ 24-45) và năng động cũng như có kinh nghiệm, tâm huyết tham gia dự tuyển vào các vị trí như sau :

< 12
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Emailsm.dept.dmc@dmc579group.com

Image Image