Công ty Cổ phần Đức Mạnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp phòng chống cháy, nổ năm 2014

Ngày 29/12/2014, Công ty Cổ phần Đức Mạnh tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp phòng chống cháy, nổ năm 2014
 
Một số hình ảnh tại sự kiện...
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Emailsm.dept.dmc@dmc579group.com

Image Image