CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC MẠNH

Mục tiêu Chiến lược của Công ty Cổ phần Đức Mạnh là trở thành một tập đoàn kinh tế lớn mạnh, thương hiệu uy tín, nằm trong Top 10 các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Đà Nẵng về tổng giá trị Tài sản  / Doanh thu trước năm 2020; Nằm trong Top 10 tại Miền Trung trước năm 2025; Và, có đủ năng lực để hợp tác, liên doanh thành công với các tập đoàn nổi tiếng của Nhật Bản, Hoa Kỳ và thế giới.
Công ty Cổ phần Đức Mạnh định hình phát triển theo hướng ổn định, bền vững, tạo ra hiệu quả trong ngắn hạn và có đà tăng trưởng trong dài hạn.
 
8 ngành nghề mà Công ty Cổ phần Đức Mạnh Đầu tư - Sản xuất - Kinh doanh là:
-  Nhóm lĩnh vực có dòng tiền mặt dồi dào, có lợi nhuận tương đối trong ngắn hạn:
 • Trung tâm thương mại bán lẻ
 • Văn phòng và căn hộ cho thuê
 • Dịch vụ khách sạn
 • Dịch vụ du lịch kèm với khách sạn
 • Nhập khẩu và phân phối hàng nhập khẩu
-  Nhóm lĩnh vực có lợi nhuận cao và có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn:
 • Xây dựng
 • Bất động sản theo định hướng phát triển của chính quyền địa phương
 • Đầu tư phát triển khu công nghiệp
Phương thức thực thi Chiến lược Phát triển của Công ty Cổ phần Đức Mạnh là tự thân vận hành các ngành nghề có đầy đủ năng lực để cạnh tranh thành công; Và, liên doanh hợp tác với đối tác các ngành nghề cần vốn đầu tư, công nghệ kỹ thuật, công nghệ quản trị và các chuyên gia.
-  Đối với tự thân phát triển:
 • Mỗi ngành nghề có một đơn vị kinh doanh độc lập, dưới dạng công ty thành viên của DMC
 • Mỗi đơn vị kinh doanh độc lập áp dụng các chiến lược cạnh tranh riêng biệt của mình
-  Đối với liên doanh phát triển trong một ngành nghề:
 • Mỗi ngành nghề có một đơn vị kinh doanh độc lập, dưới dạng công ty liên doanh
 • Chiến lược cạnh tranh là sự kết hợp các thế mạnh của DMC và bên liên doanh
Công ty Cổ phần Đức Mạnh tận dụng mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài để tạo dựng Hệ thống Năng lực Cạnh tranh Cốt lõi, bảo đảm triển khai Chiến lược Phát triển một cách thành công và hoàn thành Mục tiêu Chiến lược của mình.
 

 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Emailsm.dept.dmc@dmc579group.com

Image Image