Duc Manh Corporation

01/

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

Trung tâm thương mại là một trong số các lĩnh vực kinh doanh của Công ty Cổ phần Đức Mạnh, với sự đồng hành và phát triển cùng các thương hiệu lớn như Big C, Parkson. Lĩnh vực Trung tâm thương mại dự kiến là một trong những lĩnh vực mà Đức Mạnh đang nhắm tới.

02/

BẤT ĐỘNG SẢN XÂY DỰNG

Lĩnh vực bất động sản xây dựng cũng đóng góp một phần to lớn trong bước đà hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần Đức Mạnh. Các dự án xây dựng mà Công ty Cổ phần Đức Mạnh đã và đang đầu tư như: Dự án nhà ở xã hội An Trung 2, Dự án nhà ở xã hội Đại Địa Bảo, Dự án Lý Thường Kiệt (Phú Thọ DMC)…