Duc Manh Corporation

.

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC MẠNH (DMC)

Công ty Cổ phần Đức Mạnh trước đây là Công ty TNHH Đức Mạnh thành lập từ ngày 27/07/2001. Công ty Cổ phần Đức mạnh được thành lập từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH Đức Mạnh sang Công ty Cổ phần Đức Mạnh kể từ ngày 03/04/2007 theo Quyết định số 39/QĐ-CTĐM của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Đức Mạnh ngày 30/3/2007.

Công ty là đơn vị hạch toán độc lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các qui định pháp lý hiện hành có liên quan.

LĨNH VỰC KINH DOANH

 • Trung Tâm Thương Mại
 • Bất Động Sản và xây dựng
 • Khách Sạn Và Căn Hộ
 • Văn Phòng Cho Thuê
Với tầm nhìn dài hạn và quan điểm phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Đức Mạnh tập trung đầu tư chủ yếu vào các hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và xây dựng. Năm 2007, việc hoàn thiện và đưa vào hoạt động tòa nhà Vĩnh Trung Plaza – Khu phức hợp trung tâm thương mại lớn nhất tại Đà Nẵng lúc bây giờ – đánh dấu sự thành công của Công ty, đưa Đức Mạnh trở thành một trong những doanh nghiệp tiêu biểu của Thành phố Đà Nẵng. Việc tham gia vào các dự án Khu thương mại, phức hợp tại TP Hồ Chí Minh và các dự án nằm trong chủ trương của Chính Phủ về việc phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh cũng chứng tỏ được năng lực của Công ty Cổ phần Đức Mạnh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng.
Hướng tới mục tiêu trở thành một Tập đoàn kinh tế đa ngành nghề vững mạnh, có thương hiệu uy tín, Công ty Cổ phần Đức Mạnh đã và đang tiến hành mở rộng hợp tác kinh doanh với các đối tác trong và ngoài nước ở các lĩnh vực như Trung tâm thương mại, Du lịch – nghỉ dưỡng, đầu tư khu công nghiệp, xuất – nhập khẩu… Để nâng cao năng lực cạnh tranh, Công ty Cổ phần Đức Mạnh luôn nỗ lực hoàn thiện hệ thống quản lý, nguồn nhân lực với tính chuyên nghiệp cao và mang đến cho thị trường những sản phẩm – dịch vụ tốt nhất. 

MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

Mục tiêu Chiến lược của Công ty Cổ phần Đức Mạnh là trở thành một tập đoàn kinh tế lớn mạnh, thương hiệu uy tín, nằm trong Top 10 các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Đà Nẵng về tổng giá trị Tài sản  / Doanh thu trước năm 2020; Nằm trong Top 10 tại Miền Trung trước năm 2025; Và, có đủ năng lực để hợp tác, liên doanh thành công với các tập đoàn nổi tiếng của Nhật Bản, Hoa Kỳ và thế giới.
Công ty Cổ phần Đức Mạnh định hình phát triển theo hướng ổn định, bền vững, tạo ra hiệu quả trong ngắn hạn và có đà tăng trưởng trong dài hạn.
8 ngành nghề mà Công ty Cổ phần Đức Mạnh Đầu tư – Sản xuất – Kinh doanh là:
–  Nhóm lĩnh vực có dòng tiền mặt dồi dào, có lợi nhuận tương đối trong ngắn hạn:
 • Trung tâm thương mại bán lẻ
 • Văn phòng và căn hộ cho thuê
 • Dịch vụ khách sạn
 • Dịch vụ du lịch kèm với khách sạn
 • Nhập khẩu và phân phối hàng nhập khẩu
–  Nhóm lĩnh vực có lợi nhuận cao và có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn:
 • Xây dựng
 • Bất động sản theo định hướng phát triển của chính quyền địa phương
 • Đầu tư phát triển khu công nghiệp
Phương thức thực thi Chiến lược Phát triển của Công ty Cổ phần Đức Mạnh là tự thân vận hành các ngành nghề có đầy đủ năng lực để cạnh tranh thành công; Và, liên doanh hợp tác với đối tác các ngành nghề cần vốn đầu tư, công nghệ kỹ thuật, công nghệ quản trị và các chuyên gia.

Đối với tự thân phát triển

Mỗi ngành nghề có một đơn vị kinh doanh độc lập, dưới dạng công ty thành viên của DMC
Mỗi đơn vị kinh doanh độc lập áp dụng các chiến lược cạnh tranh riêng biệt của mình

Đối với liên doanh phát triển trong một ngành nghề

Mỗi ngành nghề có một đơn vị kinh doanh độc lập, dưới dạng công ty liên doanh Chiến lược cạnh tranh là sự kết hợp các thế mạnh của DMC và bên liên doanh

Công ty Cổ phần Đức Mạnh tận dụng mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài để tạo dựng Hệ thống Năng lực Cạnh tranh Cốt lõi, bảo đảm triển khai Chiến lược Phát triển một cách thành công và hoàn thành Mục tiêu Chiến lược của mình.
2001 - 2015

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Với mong muốn mang đến cho thị trường những sản phẩm – dịch vụ tốt nhất và những trải nghiệm mới mẻ, Công ty Cổ phần Đức Mạnh từng bước hoàn thiện và phát triển trên nhiều lĩnh vực khác nhau. 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

THÀNH TỰU VÀ GIẢI THƯỞNG

CÁC HOẠT ĐỘNG